Regeneratie materiaal

Bot, membranen en collageen

Voor meer informatie m.b.t. regeneratie verwijzen wij u graag door naar onze partner:

Medical Bone

Voor meer informatie zie ook: Medical Bone

THE OSTEOBIOL® DUAL-PHASE HETEROLOGOUS BONE MATRIX
In each OsteoBiol® granule, besides its mineral phase, the Tecnoss® process retains thexenogenic collagen phase with its precious biological properties, making it biocompatible and ideal for grafting and augmentation purposes.


HIGH BIOCOMPATIBILITY
The chemical structure of each OsteoBiol® dual-phase granule, its ideal porosity and collagen content, make it a valid scaffold and substrate for osteoblasts anchorage, proliferation and new bone apposition.


GRADUAL RESORPTION
The OsteoBiol® bone matrix allows progressive osteoclastic resorption, with simultaneous new bone apposition. New bone grows in and around the OsteoBiol® granules, which are partially but significantly replaced by vital bone at re-entry time.


VASCULARIZATION IS THE KEY FOR CLINICAL SUCCESS
Osteoblasts and osteoclasts live thanks to blood supply, which is critical and essential for the success of any bone regeneration procedure.

 


THE ROLE OF COLLAGEN
OsteoBiol® dual-phase particulate bone substitutes contain approximately 22% collagen.

Collageen: een sleutel factor voor klinisch succes

Door Tecnoss exclusieve productieproces kan men de antigene componenten, aanwezig in heteroloog bot, neutraliseren (het bereiken van biocompatibiliteit) en de collageenmatrix in de granules te behouden.

OsteoBiol is een xenograft, afkomstig van varken (porcine) of paard (equine).

Bovendien is de moleculaire structuur van het natuurlijke hydroxyapatiet niet significant veranderd dankzij de beperkte maximale proces temperatuur.

Deze eigenschappen van OsteoBiol producten zorgen voor een consistente nieuw botvorming en een nauw contact tussen volwassen, nieuw gevormd bot en biomaterialen granules.

Collageen heeft een sleutelrol in het botregeneratieproces doordat:

 • Het fungeert als een geldig substraat voor bloedplaatjesactivering en aggregatie
 • Het dient om de mesenchymale stamcellen die aanwezig zijn in het beenmerg (1) aan te trekken en te differentiëren
 • Het verhoogt de proliferatie van de osteoblasten tot 2 tot 3 keer (2)
 • Het stimuleert de activering van de bloedplaatjes, osteoblasten en osteoclasten in het bot-regeneratie proces

1) Salasznyk RM, et al. Journal of Biomedicine and Biotechnology (2004), 1: 24-34
2) Hsu FY, et al. Biomaterialen (1999), 20: 1931-1936

Collageen en bot regeneratie

Geleide botregeneratie (GBR) is nodig om botdefecten te behandelen vanwege letsels of bacteriële infecties.

Het bot defect herstel komt door de algemene mechanismen van weefsel genezing, dat wil zeggen door complexe dynamische mechanismen gericht op de reparatie van weefselfunctie en anatomische integriteit.

De ontdekking van gebeurtenissen die leiden tot weefselgenezing heeft geholpen om de belangrijkste actoren te identificeren in het bot genezingsproces; de gelijktijdige aanwezigheid van de volgende drie componenten is nodig voor de vorming van “nieuw” botweefsel:

1) Bloedplaatjes zijn de hoofdactoren tijdens de eerste fase van het genezingsproces, wanneer na een letsel een initiële afzetting van fibrine en de vorming van bloedstolsel plaatsvinden. Deze fase wordt gekenmerkt door significante activatie van de chemische signalen gemedieerd door cytokines en groeifactoren.

In feite zorgt het primaire post-hemorragische stollingsvormingsproces door middel van bloedplaatjesaggregatie en lysis de vrijlating van:

 • Coagulatie cascade factoren
 • Groeifactoren, zoals PDGF, IGF 1, IGF 2 en VEGF, die bekend staat om hun activerende werking op osteoblasten en osteoclasten, en TGF-β (bot morfogenetische eiwitten behoren tot deze superfamilie) dat bot (callus) vorming.

2) De bloedplaatjes vertegenwoordigen de hoofdactoren tijdens de eerste fase van het genezingsproces, wanneer na een letsel een initiële afzetting van fibrine en de vorming van bloedstolsel plaatsvinden. Deze fase wordt gekenmerkt door significante activatie van de chemische signalen gemedieerd door cytokines en groeifactoren.

In feite zorgt het primaire post-hemorragische stollingsvormingsproces door middel van bloedplaatjesaggregatie en lysis de vrijlating van zowel de coagulatiecascadefactoren als groeifactoren, zoals PDGF, IGF 1, IGF 2 en VEGF, die bekend staat om zijn activerende werking op osteoblasten en osteoclasten, en TGF-β (botmorfogenetische eiwitten behoren tot dit superfamilie) dat botvormig callusvorming begint.

3) De osteoblastische precursoren die voortkomen uit mesenchymale stamcellen van beenmerg zijn verantwoordelijk, na cel differentiatie in osteoblasten, voor de tweede fase van het genezingsproces, (enchondrale en/of intramembraan ossificatie) dankzij de synthese van collageen en andere componenten van de extracellulaire matrix.

4) Een onoplosbaar substraat, geschikt als drager voor osteo-inductief signaal en in staat om nieuwe botvorming te ondersteunen en te begeleiden.

Sampath en Reddi (1980) hebben aangetoond dat crosslinked type I collageen de meest geschikte drager is om osteo-inductieve signaalactiviteit te bevorderen.

OsteoBiol productlijn: een complete reeks biomaterialen op collageenbasis.

Collageen, naast haar bekende structurele werking aan bindweefsels, is voorzien van de volgende belangrijke eigenschappen, bruikbaar in weefselherstelprocessen:

 1. Hemostase: collageen kan de aanwezige receptor activeren op cellulaire membranen van bloedplaatjes, verantwoordelijk voor hun aggregatie- en lysis-proces; Bovendien versterkt het tijdens de eerste week de werking van fibrine bij de vorming van de primaire stolling en vervangt vervolgens in de tweede week de functie van fibrine.
 2. Debridement: collageen heeft een chemotactische werking op monocyt / macrofaagcellijnen, waaruit osteoclasten afkomstig zijn; Deze cellen kunnen, door hun actie op het absorberen van minerale componenten van zowel botweefsels als OsteoBiol biomaterialen, tekenen, activeren en samenwerken met osteoblasten bij het herschikken en remodelleren van het bot.
 3. Angiogenese: de getekende monocyten/macrofagen stimuleren, op hun beurt, zowel de osteoblastische activiteit als het angiogenese proces in de transplantatieplaats.
 4. Osteoblastische activiteit: collageen, bindend aan fibronectine, bevordert de anchorage van mesenchymale stamcellen, waarop zij zijn chemotactische werking uitoefent, en differentiatie in osteoblasten induceert (4).
 5. Ontvangen van de remodellering van de site: aanwezigheid van exogene collageen kan bijdragen tot dalende remodelings tijden van onvolwassen botweefsel.
 6. Osteoconductie en geleidende regeneratie: natuurlijk geïntegreerd met minerale component kan collageen de proliferatie snelheid van osteoblasten (5) vergroten, terwijl het als resorbeerbaar membraan kan leiden tot het regenereren van bindweefsel.

Daarom leveren alle collageen houdende biomaterialen van de OsteoBiol productlijn een natuurlijke substraat voor een correcte bot regeneratie en vergemakkelijken en versnellen van het fysiologische regeneratieproces: om optimale resultaten van bot remodelling te bewerkstelligen.

1) Griffith LG, Naughton G. Science (2002); 295: 1009-14
2) Reddi AH. Tissue Eng (2000); 6: 351-59
3) Nakashima N, Reddi AH. Natuurbiotechnologie (2003); 9: 1025-32
4) Salasznyk RM, et al. Journal of Biomedicine and Biotechnology (2004), 1: 24-34
5) Hsu FY, et al. Biomaterialen (1999), 20: 1931-36

Menu