Regeneratie materiaal

Bot, membranen en collageen

Voor meer informatie m.b.t. regeneratie verwijzen wij u graag door naar onze partner:

Medical Bone

Heterologe botmatrix

Elke OsteoBiol® (bot)korrel behoudt het Tecnoss® proces, naast de minerale fase, de xenogene collageenfase met zijn kostbare biologische eigenschappen, waardoor het biocompatibel is en ideaal voor ent- en augmentatie-doeleinden.

Osteobiol osteoinductief

Biocompatibiliteit

De chemische structuur van elke OsteoBiol® tweefasige granule, de ideale porositeit en het collageengehalte (22%), maken het een geldige scaffold en substraat voor verankering, proliferatie en nieuwe botaanhechting van osteoblasten wat zorgt voor hoge biocompatibiliteit.

Osteobiol

Resorptie

De OsteoBiol®-botmatrix maakt progressieve (gradual) osteoclastische resorptie mogelijk, met gelijktijdige nieuwe botaanhechting. Nieuw bot groeit in en rond de OsteoBiol® (bot)korrels, die gedeeltelijk maar significant worden vervangen door vitaal bot op het moment dat ze opnieuw binnenkomen.

Osteobiol

Vascularisatie

Vascularisatie is de sleutel voor klinisch succes. Osteoblasten en osteoclasten leven dankzij de bloedtoevoer, die cruciaal en essentieel is voor het succes van elke botregeneratieprocedure.

Osteobiol

Collageen

OsteoBiol® tweefasige deeltjesvormige botvervangers bevatten ongeveer 22% collageen.

Osteobiol

Collageen: een sleutel factor voor klinisch succes

Door Tecnoss haar exclusieve productieproces kan men de antigene componenten, aanwezig in heteroloog bot, neutraliseren (het bereiken van biocompatibiliteit) en de collageenmatrix in de granules te behouden.

OsteoBiol is een xenograft, afkomstig van varken (porcine) of paard (equine).

Bovendien is de moleculaire structuur van het natuurlijke hydroxyapatiet niet significant veranderd dankzij de beperkte maximale proces temperatuur.

Deze eigenschappen van OsteoBiol producten zorgen voor een consistente nieuw botvorming en een nauw contact tussen volwassen, nieuw gevormd bot en biomaterialen granules.

De voordelen

van collageen in het regeneratieproces

 • Basis voor bloedplaatjesactivering en aggregatie
 • De mesenchymale stamcellen die aanwezig zijn in het beenmerg (1*) worden aangetrokken en gedifferentieerd
 • Verhoging van de proliferatie osteoblasten van 2 tot 3 keer (2*)
 • Stimulatie voor de activering van de bloedplaatjes, osteoblasten en osteoclasten

Collageen en bot regeneratie

Geleide botregeneratie (GBR) is nodig om botdefecten te behandelen vanwege letsels of bacteriële infecties.

Het bot defect herstel komt door de algemene mechanismen van weefsel genezing, dat wil zeggen door complexe dynamische mechanismen gericht op de reparatie van weefselfunctie en anatomische integriteit.

De ontdekking van gebeurtenissen die leiden tot weefselgenezing heeft geholpen om de belangrijkste actoren te identificeren in het bot genezingsproces; de gelijktijdige aanwezigheid van de volgende drie componenten is nodig voor de vorming van “nieuw” botweefsel:

Fase 1

Bloedplaatjes zijn de hoofdactoren tijdens deze fase van het genezingsproces, wanneer na een letsel een initiële afzetting van fibrine en de vorming van bloedstolsel plaatsvinden. Deze fase wordt gekenmerkt door significante activatie van de chemische signalen gemedieerd door cytokines en groeifactoren.

Fase 2

In feite zorgt het primaire post-hemorragische stollingsvormingsproces door middel van bloedplaatjesaggregatie en lysis de vrijlating van:

 • Coagulatie cascade factoren
 • Groeifactoren, zoals PDGF, IGF 1, IGF 2 en VEGF, die bekend staat om hun activerende werking op osteoblasten en osteoclasten, en TGF-β (bot morfogenetische eiwitten behoren tot deze superfamilie) dat bot (callus) vorming.

Fase 3

De osteoblastische precursoren die voortkomen uit mesenchymale stamcellen van beenmerg zijn verantwoordelijk, na cel differentiatie in osteoblasten, voor de tweede fase van het genezingsproces, (enchondrale en/of intramembraan ossificatie) dankzij de synthese van collageen en andere componenten van de extracellulaire matrix.

Fase 4

Een onoplosbaar substraat, geschikt als drager voor osteo-inductief signaal en in staat om nieuwe botvorming te ondersteunen en te begeleiden.

Sampath en Reddi (1980) hebben aangetoond dat crosslinked type I collageen de meest geschikte drager is om osteo-inductieve signaalactiviteit te bevorderen.

Osteobiol Gen-Os
Osteobiol Gen-Os
Osteobiol Gen-Os
Osteobiol Gen-Os

OsteoBiol productlijn: een complete reeks biomaterialen op collageenbasis.

Collageen, naast haar bekende structurele werking aan bindweefsels, is voorzien van de volgende belangrijke eigenschappen, bruikbaar in weefselherstelprocessen:

 1. Hemostase: collageen kan de aanwezige receptor activeren op cellulaire membranen van bloedplaatjes, verantwoordelijk voor hun aggregatie- en lysis-proces; Bovendien versterkt het tijdens de eerste week de werking van fibrine bij de vorming van de primaire stolling en vervangt vervolgens in de tweede week de functie van fibrine.
 2. Debridement: collageen heeft een chemotactische werking op monocyt / macrofaagcellijnen, waaruit osteoclasten afkomstig zijn; Deze cellen kunnen, door hun actie op het absorberen van minerale componenten van zowel botweefsels als OsteoBiol biomaterialen, tekenen, activeren en samenwerken met osteoblasten bij het herschikken en remodelleren van het bot.
 3. Angiogenese: de getekende monocyten/macrofagen stimuleren, op hun beurt, zowel de osteoblastische activiteit als het angiogenese proces in de transplantatieplaats.
 4. Osteoblastische activiteit: collageen, bindend aan fibronectine, bevordert de anchorage van mesenchymale stamcellen, waarop zij zijn chemotactische werking uitoefent, en differentiatie in osteoblasten induceert (4).
 5. Ontvangen van de remodellering van de site: aanwezigheid van exogene collageen kan bijdragen tot dalende remodelings tijden van onvolwassen botweefsel.
 6. Osteoconductie en geleidende regeneratie: natuurlijk geïntegreerd met minerale component kan collageen de proliferatie snelheid van osteoblasten (5) vergroten, terwijl het als resorbeerbaar membraan kan leiden tot het regenereren van bindweefsel.

Daarom leveren alle collageen houdende biomaterialen van de OsteoBiol productlijn een natuurlijke substraat voor een correcte bot regeneratie en vergemakkelijken en versnellen van het fysiologische regeneratieproces: om optimale resultaten van bot remodelling te bewerkstelligen.

Publicaties

 1. Griffith LG, Naughton G.
  Science (2002); 295: 1009-14
 2. Reddi AH.
  Tissue Eng (2000); 6: 351-59
 3. Nakashima N, Reddi AH.
  Natuurbiotechnologie (2003); 9: 1025-32
 4. Salasznyk RM, et al.
  Journal of Biomedicine and Biotechnology (2004), 1: 24-34
 5. Hsu FY, et al.
  Biomaterialen (1999), 20: 1931-1936
Menu