Hilotherm

Voor specialisten

HILOTHERM:

Gecontroleerde koeling tegen postoperatieve pijn, oedeem en hematomen.

  • Temperatuur regelbaar van 10 – 38 graden Celsius
  • Constante temperatuur gedurende de gewenste tijdsduur

PRODUCTWERKING:

Hilotherapie is een thermisch genezingsproces gebaseerd op:

  1. Het effect op het zuurstof metabolisme: Door oedeem en haemorraghie wordt het zuurstoftransport naar het weefsel verminderd. Een temperatuurverlaging met 10 graden Celsius zorgt voor een verlaagd metabolisme en aldus ook een verminderde behoefte aan zuurstof, hierdoor is de zuurstoftoevoer voldoende voor regeneratie van de wond.
  2. Verwijderen van verontreinigde stoffen: Om de afvoer van verontreinigde stoffen via het lymfatisch systeem te waarborgen moet de temperatuur van het weefsel eveneens gekoeld worden, de temperatuur mag niet onder de 15 graden Celsius komen om de lymfatische drainage niet te verhinderen.
  3. Het effect op de vasculaire functies: Om een positief effect te krijgen op de veneuze en arteriële flow (door geforceerde vasculaire dilatatie) is een lokaal toegepaste zeer beperkte opwarming. Onmisbaar hierbij is een precieze temperatuurstijging tot 38 graden Celsius en dit enkel in de onmiddellijke nabijheid van de wond. Bij een temperatuur lager dan 10 graden Celsius is geen metabolisme meer mogelijk, onder de 5 graden Celsius worden geen zenuwprikkels meer doorgegeven. Anderzijds is een temperatuur van 38,5 graden Celsius reeds voldoende om een verhoogde kans op denaturatie van eiwitten te krijgen.

HILOTHERM

De werking van het systeem berust op een gesloten watercircuit waarvan de temperatuur door de gebruiker kan ingesteld worden. De ingestelde temperatuur wordt gedurende korte of lange tijd (uren of zelfs dagen) constant gehouden door het toestel. De koeling gebeurt via een grote variëteit aan “cuffs”‘ naargelang het deel van het lichaam dat men wil koelen of opwarmen. De ”cuffs” bestaan in herbruikbare en disposable versies.

 

Bezoek ook onze speciale website: www.hilotherapy.com

Documentatie – Wetenschappelijke literatuur – Presentaties – en andere informatie treft u aan in het menu bij Product-Info

Voor patiënten

Hilotherapie Uw herstel is wat écht telt!

De manier om uw genezingsproces te versnellen….

Wat is Hilotherapie?

Uw arts gebruikt het reeds.

Gewonde of getraumatiseerde weefsels, zwellingen en bloedingen belemmeren in aanzienlijke mate het transport van zuurstof en voedingsstoffen van en naar het weefsel. Dit leidt tot doorbloedingsproblemen en opwarming van het weefsel door ontstekingsreacties. Uw arts gebruikt HILOTHERAPIE om deze symptomen te behandelen.

Het is een temperatuur-gecontroleerde therapie die het helen van beschadigd weefsel zal versnellen en die wordt gebruikt bij post-operatieve behandelingen, alsook bij blessures en bij behandeling van chronische ziekten. door de optimale temperatuur kan het metabolisme (stofwisseling) de afvalstoffen verwijderen en het genezingsproces bevorderen.

De temperatuur wordt verlaagd tot een specifieke waarde afhankelijk van de behandeling die nodig is.

Hoe werkt HILOTHERAPIE?

HILOTHERAPIE is een thermische behandeling van specifieke delen van het lichaam en dit bij variabele temperaturen die precies kunnen worden ingesteld tussen +15°C en +22°C.

Het temperatuurseffect  wordt bekomen door gebruikt van water. Het water wordt in een gesloten systeem tot op de graad nauwkeurig afgekoeld en door een anatomisch gevormd verband gestuurd (verband bestaan in verschillende vormen naargelang het lichaamsdeel dat moet worden behandeld).

Dit zowel bij de HILOTHERM Clinic als bij de versie voor thuisgebruik HILOTHERM Homecare.

Download de patiëntenfolder als PDF

Menu