TPD

Transpalatinale distractie (TPD)

Een te smalle bovenkaak kan problemen veroorzaken. Onder andere plaatsgebrek voor de tanden, een gestoorde beet en mondademhaling. Verwijderen van tanden en kiezen en behandeling met een beugel (orthodontie) kunnen een deel van deze problemen oplossen.

Maar de ingrepen lossen het probleem van de kleine kaak niet op. Met een TPD-module, of kortweg TPD, kan de kaak breder worden gemaakt.

Het voordeel van een TPD is dat er krachten op het bot komen te staan in plaats van op de tanden, zoals bij verbreding van een smalle kaak met een beugel. Anders dan bij een behandeling met een beugel worden de
tanden niet naar buiten geduwd en komen de tandwortels niet bloot te liggen.

Menu